Hoffmann Schwalben & Hoffmann Fräswerkzeug

Schwalben

Fräswerkzeuge

 

Hartmetallfräser

W-1, 6,00 mm   Fräser Hartmetall
W-2, 6,00 mm   Fräser Hartmetal
W-3, 6,00 mm   Fräser Hartmetal
W-4, 8,00 mm   Fräser Hartmetal

Sonderlängenfräser

W-1, 6,00 mm   Fräser Sonderlänge
W-2, 6,00 mm   Fräser Sonderlänge
W-3, 6,00 mm   Fräser Sonderlänge
W-4, 8,00 mm   Fräser Sonderlänge

Diamantfräser

W-1, 6,00 mm   Fräser Diamant
W-2, 6,00 mm   Fräser Diamant
W-3, 6,00 mm   Fräser Diamant
W-4, 8,00 mm   Fräser Diamant

Hartmetallfräser 6,35 mm

W-1, 6,35 mm   Fräser Hartmetall
W-2, 6,35 mm   Fräser Hartmetall
W-3, 6,35 mm   Fräser Hartmetall